یکشنبه, 2 مهر 1396

 

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 95/04/18

 

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

سیستم آبیاری تحت فشار زارعیان

مهریز

345/110

با تامین برق سیستم موافقت بعمل آمد

2

سیستم آبیاری تحت فشار نوری

ابرکوه

372/110

با تامین برق سیستم موافقت بعمل آمد

3

سیستم آبیاری تحت فشار فیروزآبادی

ابرکوه

374/110

با تامین برق سیستم موافقت بعمل آمد

4

چاه بجای قنات دولت آباد اردشیر

یزد

298/504

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

قنات هادی خانی

تفت

1265/515

با حفر گمانه موافقت بعمل آمد

6

چاه سیدالشهداء

مهریز

1218/515

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

7

چاه مدیح

تفت

1278/515

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه آشامیدنی شماره 2 فراغه

ابرکوه

740/516

با ادامه بهره برداری ازچاه موافقت بعمل آمد

9

چاه حجت آباد

خاتم

358/523

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

10

چاه حیدری

خاتم

425/524

با بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

11

چاه امیدوار

ابرکوه

1033/516

با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد

12

چاه علیرضا خانی

مهریز

220/505

با ادامه بهره برداری ازچاه موافقت بعمل آمد

13

چاه دلاوری

اردکان

168/502

با تغییر چاه موافقت بعمل آمد

14

چاه بجای قنات نیلی

اردکان

63/502

با تمدید مجوز کف شکنی موافقت بعمل آمد

15

چاه شماره 2 دهشیر

تفت

1240/516

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد

16

چاه عباسی

تفت

25/516

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد

 

 

 

منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا