جمعه, 1 تیر 1397

 

در شورای هماهنگی دشت پایلوت مروست تصویب شد:

 

جداسازی کامل شبکه آبیاری فضای سبز از شرب و بهداشت در شهر مروست

جلسه شورای هماهنگی دشت پایلوت مروست با حضور اعضا در فرمانداری شهرستان خاتم تشکیل شد  

فلاحتی بخشدار مروست ضمن تأکید بر  شارژ و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند در دشت مروست ، خواستار تحویل حجمی آب به کشاورزان شد.

 وی افزود: حدود 90درصد ،شبکه آب فضای سبز از شبکه آب شرب و بهداشت در مروست جداسازی  شده و شهر مروست در این زمینه نیز پیشتاز بوده است.

درادامه محمد جواد منصوری  رئیس اداره منابع آب شهرستان خاتم بااشاره  به خواسته  بخشدار مروست ابراز داشت: کنتورهای هوشمند  از ابتدای سال جاری  کالیبراسیون ، شارژ شده و آب به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

 دراین جلسه  تصمیم گیری شد تا جلسه ای  با نمایندگان چاه های کشاورزی، جهاد کشاورزی مروست، اداره منابع  آب و اعضای شورای هماهنگی دشت پایلوت برگزار و نسبت به توجیه کشاورزان اقدام شود.

جداسازی کامل  شبکه  آب فضای سبزاز  شرب  و بهداشت  توسط    شهرداری   مروست از دیگر مصوبات این  شورا    است.

 

 

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران