چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 96/07/15

کمیسیون  

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره 3 سیدمحمد آقا

یزد

157/504

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه شرکت خامه

میبد

719/502

با بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

3

چاه آشامیدنی شماره 16 تفت

تفت

725/506

با حفر چاه موافقت بعمل آمد

4

چاه دوستان

تفت

731/506

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

5

چاه شماره 2 بهاردشت

اردکان

6/521

پرونده اعاده گردید

6

سیستم آبیاری تحت فشار رحمتیان

بهاباد

361/110

با تامین برق سیستم موافقت بعمل آمد

7

قنات نو

تفت

730/506

با پمپاژ آب قنات مخالفت بعمل آمد

8

قنات پولو

اردکان

10/501

با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

9

قنات گزستان

بافق

445/518

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

10

قنات دولت آباد

بافق

386/518

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

11

پرورش گوسفند رشیدی

میبد

3399/105

با تامین آب واحد موافقت بعمل آمد

12

قنات حسین آباد

بهاباد

156/520

با لایروبی و کول گذاری قنات موافقت بعمل آمد

13

چاه شماره 4 میلشبار

اردکان

726/502

با ادامه بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

14

چاه عظیمی

ابرکوه

506/516

با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد

15

چاه دهقان

مهریز

964/505

با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد

16

چاه به جای قنات گزستان

ابرکوه

777/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

17

چاه حکمت آباد

اردکان

191/502

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید

18

چاه صالحی

ابرکوه

407/516

با ادامه بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

19

چاه شماره 13 آشامیدنی تفت

تفت

188/506

با حفر چاه دستی کمکی موافقت بعمل آمد

20

قنوات نهر جدید

ابرکوه

617/516

کارشناس اخذ توضیح گردید

21

چاه بهاء الدین

اردکان

231/502

با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد

 
منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران