جمعه, 2 فروردین 1398

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 96/12/21

کمیسیون  

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

پرورش شترمرغ تیموری

بهاباد

1579/104

با تامین آب واحد موافقت به عمل آمد

2

قنات دهک بالا

بافق

420/518

با حفر پیشکار موافقت به عمل آمد

3

واحد تولید کمپوست سرافراز

اردکان

1129/103

با تامین آب واحد موافقت به عمل آمد

4

چاه سنگبری چکاوک

ابرکوه

511/516

با کف شکنی چاه موافقت به عمل آمد

5

قنات نبادان

ابرکوه

1019/516

با لایروبی قنات موافقت به عمل آمد

6

آبیاری تحت فشار مرتضوی

بافق

400/110

با تامین برق سیستم آبیاری موافقت به عمل آمد

7

چاه مجیدیه

یزد

240/504

پرونده اعاده گردید

8

چاه قائم محمدی

ابرکوه

508/516

پرونده اعاده گردید

9

چاه آشامیدنی مهرآباد

ابرکوه

176/516

پرونده اعاده گردید

10

چاه گلخانه های نیر

تفت

173/515

با افزایش برق منصوبات موافقت به عمل آمد

11

چاه شرکت همگام کشت

ابرکوه

747/516

پرونده اعاده گردید

12

چاه زارع

ابرکوه

336/516

پرونده اعاده گردید

13

چاه آشامیدنی مهرآباد

میبد

152/502

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد

14

چاه بازپروری

یزد

38/508

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت به عمل آمد

15

چاه احمدآباد

خاتم

241/523

پرونده اعاده گردید

16

چاه سردشت

خاتم

219/523

درخواست حفر گالری مردود اعلام گردید

17

چاه بونده

خاتم

414/524

پرونده اعاده گردید

18

چاه به جای قنات صابونی

ابرکوه

620/516

با ادامه حفاری چاه موافقت به عمل آمد

 
منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران