جمعه, 2 فروردین 1398

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 97/01/08

کمیسیون  

ردیف

نام  پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره 2 حسین توکلی

اشکذر

156/503

پرونده اعاده گردید

2

قنات نجف آباد

مهریز

212/504

کارشناس اخذ توضیح گردید

3

قنات بهدان

بهاباد

197/520

با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

4

قنات پتکستان

اردکان

147/522

ثبت قنات مردود اعلام گردید

5

قنات بوروئیه

خاتم

565/524

با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

6

واحد خوراک دام

میبد

1175/103

با تامین آب واحد موافقت بعمل آمد

7

چاه خوانین زاده

مهریز

1272/505

با بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

8

قنات درب رز

اشکذر

51/508

با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

9

چاه موسسه الزهراء

تفت

16/516

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه اضطراری عسکریه

یزد

324/504

با حفر چاه موافقت بعمل آمد

11

چاه آشامیدنی 18 چرخاب

اشکذر

241/503

با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد

12

چاه آشامیدنی اتابک

اشکذر

24/508

با اصلاح کروکی محل حفرچاه موافقت بعمل آمد

13

چاه مجتمع ساغند

اردکان

24/521

با تمدید پروانه حفر چاه موافقت بعمل آمد

14

چاه احمدآباد کلانتر

خاتم

241/523

با حفر چاه دستی مجاور چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد

15

چاه موسوی

ابرکوه

644/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

16

چاه درخشان

ابرکوه

253/516

با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد

17

چاه خراسانی

مهریز

591/505

با بهره برداری از چاه موافقت بعمل آمد

18

چاه امیدپناه

ابرکوه

108/516

با حفر چاه دستی مجاور چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد

19

چاه تعاونی شمس آباد

ابرکوه

379/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

20

چاه مهدی آباد

خاتم

382/524

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

21

چاه قوامی

ابرکوه

803/516

با لایروبی گالری موافقت بعمل آمد

 

 

منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران