جمعه, 2 فروردین 1398

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 97/01/15

کمیسیون  

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

سیستم آبیاری تحت فشار کارگر

ابرکوه

407/110

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت به عمل امد

2

سیستم آبیاری تحت فشار فاتحی

ابرکوه

406/110

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت به عمل امد

3

چاه موسوی

اردکان

777/502

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

قنات چهگوئیه

خاتم

221/524

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه والفجر

خاتم

3/523

با تغییرمحل چاه موافقت به عمل امد

6

چاه آشامیدنی سیف الدین

تفت

601/506

با بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد

7

چاه عظیمی

ابرکوه

506/516

با کف شکنی چاه موافقت به عمل امد

8

چاه عالم زاده

خاتم

153/523

لایروبی چاه مردود اعلام گردید

 
منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران