جمعه, 2 فروردین 1398

 

کمیسیون صدور پروانه ها

 

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 97/01/20

کمیسیون  

ردیف

نام  پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چشمه ده شیخ

بهاباد

236/520

پرونده اعاده گردید.

2

قنات بغدادآباد

مهریز

170/505

باتمدید پروانه حفر پیشکار موافقت بعمل آمد.

3

چاه آشامیدنی مدوار

مهریز

60/505

باتمدید پروانه حفر گالری موافقت بعمل آمد.

4

چاه بونده

خاتم

442/524

با حفر چاه دستی کمکی درمجاورت چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد.

5

چاه کارگر

ابرکوه

455/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد.

6

قنات فیروزآباد

ابرکوه

628/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد.

7

چاه همگام گشت

ابرکوه

747/516

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد.

8

چاه آشامیدنی نیر

تفت

754/515

باتمدید پروانه حفر موافقت بعمل آمد.

9

چاه پیام  نور

تفت

328/506

با لایروبی چاه موافقت بعمل آمد.

10

چاه پورفتاح

ابرکوه

191/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد.

11

چاه رنجبر

بافق

50/518

پرونده اعاده گردید.

12

چاه گهور

مهریز

318/507

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد.

13

چاه اکبرآباد

خاتم

381/523

با حفر گالری موافقت بعمل آمد.

14

آشامیدنی هنزاء

مهریز

22/507

پرونده اعاده گردید

 
منبع خبر: دبیر کمیسیون صدور پروانه ها (سعید ابراهیمی)

دیدگاه کاربران