دوشنبه, 3 مهر 1396

كيفيت‌ارائه‌ خدمات‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ يزد
كيفيت‌ارائه‌ خدمات‌ شركت‌ آب‌ منطقه‌اي‌ را درمراحل‌ مختلف‌ كاري‌ چگونه‌ارزيابي‌ مي كنيد؟


تاثير اطلاع رساني در حفاظت از منابع آب
به نظر شما فعاليتهاي تبليغي شركت سهامي آب منطقه اي تا چه اندازه در حفاظت از منابع آب استان موثر است؟


برگزيده هاي سايت
كدام بخش از وب سايت بيشتر نظر شما را جلب نموده است؟


« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا