جمعه, 2 فروردین 1398

صدور پروانه / مجوز  بهره برداری از منابع آبی

 

 1. صدور پروانه حفرچاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف)
 2. مجوز حفر گمانه آزمایشی
 3. استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
 4. صدور پروانه حفرچاه بجای چاه
 5. صدور مجوز نصب منصوبات چاه-برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف)
 6. صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات
 7. صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه)
 8. صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی
 9. صدور مجوز چاه بجای قنات
 10. صدور مجوز لایروبی قنات
 11. صدور مجوز پیشکاری قنات
 12. پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه
 13. صدور مجوز تغییر قطر چاه
 14. درخواست صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه
 15. برقی کردن چاه
 16. تغییر شرکت حفاری
 17. درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی
 18. درخواست تامین آب واحدهای کشاورزی
 19. درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی
 20. تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان
 21. تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی
 22. صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی
 23. درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
 24. صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
 25. درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی
 26. درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
 27. درخواست مجوز نصب  موتور 

 

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

موضوع استعلامات

 
 

ثبت احوال

 

احراز هویت ، کد ملی

 

ثبت اسناد

 

احراز مالکیت اراضی و املاک

 

استانداری

 

استعلام قوانین ، رفع شبهات ، شورای آب ، هماهنگی بین دستگاهی ، همکاری شهرداری ،فرمانداری و بخشداری ، دهداریمجوز اجرای طرح و یا درخواست ، کارگروه های تخصصی ، شورای تامین استان، ضوابط فنی و قراردادی

 

برق

 

درخواست برقی کردن چاه ها  ، منصوبات ، تاسیسات ، منابع آبی

 

جهاد کشاورزی

 

تعیین الگوی کشت و نیاز آبی ، اراضی تحت پوشش ، تملک ، اعلام  و استعلام تشکل ها ،سال کشت ، تعیین زراعی بودن زمین و نوع کشت ، احیا و عدم احیا قنات ، آبیاری قطره ای ، بهای محصولات زراعی باغی و آبزیان

 

منابع طبیعی

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح

 

محیط زیست

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح، مجوز طرح آبزی پروری

 

صنایع و معادن

 

مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری ، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی ، مجوز بهره برداری از شن و ماسه

 

سازمان جنلها و مراتع

 

مساحت زمینها، مستثنیات یا ملی

 

میراث فرهنگی

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح

 

نفت و گاز

 

تعیین حریم ، نیاز آبی صنایع پتروشیمی و وابسته ، خطوط انتقال درخواست

 

نیروی انتظامی

 

مجوز حمل و نقل و ماشین حفاری ، پلمپ چاه ، پوشش نیروی محافظتی ،کنترل برداشتهای غیر مجار ، ابلاغ و همکاری در اجرای احکام ، اخذ مجوز وانجام انفجار ، تامین امنیت

 

راه و ترابری

 

تعیین حریم جاده  ، مجوز قطع راه ، حمل و نقل پایانه ها ، مجوز فعالیت در حریم جاده

 

ستاد حمل و نقل و سوخت

 

تخصیص سوخت و تعیین میزان مصرف