جمعه, 2 فروردین 1398

خدمات پس از پروانه / مجوز منابع آبی

 

 1. صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق بر ای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف)
 2. تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف)
 3. صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه)
 4. تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی
 5. درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه
 6. تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه
 7. صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
 8. درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه
 9. درخواست تغییر روش حفاری
 10. درخواست صدور پروانه المثنی
 11. تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات
 12. درخواست تمدید مجوز
 13. تعهدنامه انسداد چاه
 14. تعهدنامه حفر گمانه
 15. درخواست برقی کردن چاه
 16. صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق
 17. درخواست تمدید کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق
 18. تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
 19. آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری
 20. درخواست  بازرسی و رسیدگی به شکایات
 21. تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی
 22. تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی
 23. تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
 24. صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
 25. درخواست  بازرسی و رسیدگی به شکایات
 26. درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی
 27. درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
 28. معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار
 29. درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی ، کشاورزی ، آبزی پروری)
 30. آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

موضوع استعلامات

 
 

ثبت احوال

 

احراز هویت ، کد ملی

 

ثبت اسناد

 

احراز مالکیت اراضی و املاک

 

استانداری

 

استعلام قوانین ، رفع شبهات ، شورای آب ، هماهنگی بین دستگاهی ، همکاری شهرداری ،فرمانداری و بخشداری ، دهداریمجوز اجرای طرح و یا درخواست ، کارگروه های تخصصی ، شورای تامین استان، ضوابط فنی و قراردادی

 

برق

 

درخواست برقی کردن چاه ها  ، منصوبات ، تاسیسات ، منابع آبی

 

جهاد کشاورزی

 

تعیین الگوی کشت و نیاز آبی ، اراضی تحت پوشش ، تملک ، اعلام  و استعلام تشکل ها ،سال کشت ، تعیین زراعی بودن زمین و نوع کشت ، احیا و عدم احیا قنات ، آبیاری قطره ای ، بهای محصولات زراعی باغی و آبزیان

 

منابع طبیعی

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح

 

محیط زیست

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح، مجوز طرح آبزی پروری

 

صنایع و معادن

 

مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری ، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی ، مجوز بهره برداری از شن و ماسه

 

سازمان جنلها و مراتع

 

مساحت زمینها، مستثنیات یا ملی

 

میراث فرهنگی

 

رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح

 

نفت و گاز

 

تعیین حریم ، نیاز آبی صنایع پتروشیمی و وابسته ، خطوط انتقال درخواست

 

نیروی انتظامی

 

مجوز حمل و نقل و ماشین حفاری ، پلمپ چاه ، پوشش نیروی محافظتی ،کنترل برداشتهای غیر مجار ، ابلاغ و همکاری در اجرای احکام ، اخذ مجوز وانجام انفجار ، تامین امنیت

 

راه و ترابری

 

تعیین حریم جاده  ، مجوز قطع راه ، حمل و نقل پایانه ها ، مجوز فعالیت در حریم جاده

 

ستاد حمل و نقل و سوخت

 

تخصیص سوخت و تعیین میزان مصرف