یکشنبه, 25 آذر 1397

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب :  محمد علی امیر بیگی

شرح وظایف :

 • نظارت و کنترل و بررسی و اصلاح چرخه جمع آوری تولید و تهیه و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعاتی که برای شناخت کمی و کیفی منابع آب استفاده می گردند.
 • برقراری و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط معاونت امور آب وزارت نیرو به منظور اطلاع از برنامه های کلی مطالعات منابع آب و انجام همکاریهای لازم در این زمینه
 • نظارت بر تاسیس حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در سازمان مدیریت منابع آب ایران
 • کنترل، نظارت عالیه و مدیریت در انجام مطالعات وتهیه گزارشات تحلیلی لازم به منظور شناخت کمی و کیفی منابع آب شرکت از طریق اخذ اطلاعات لازم از ادارات امور آب شهرستانها و تهیه گزارشهای مورد نیاز با هماهنگی دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب (دفتر مطالعات پایه منابع آب)
 • نظارت و پیگیری در تشکیل ،ورود اطلاعات و تولیدات اولیه منابع آب به بانک اطلاعات منابع آب استان با هماهنگی ادارات امور آب شهرستانها به منظور تسریع دسترسی به آماری های منابع آب در سطح حوضه ها و محدوده های مطالعاتی
 • همکاری با ستاد وزارت نیرو در زمینه مدرنیزه کردن سیستم اندازه گیری و انتشار اطلاعات از طریق سیستمهای ماهواره ای ، مخابراتی و بهره گیری از کاربردGIS
 • همکاری با ستاد وزارت نیرو در تعیین سقف تخصیصی آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای لازم جهت آماربرداری کمی و کیفی تهیه گزارشات از منابع آب شرکت با شرکت مدیریت منابع آب ایران و یکسان سازی روش ها و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها جهت اجرا و اعمال نظارت بر این موضوع
 • برنامه ریزی در جهت توسعه و بهینه نمودن شبکه ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی به منظور دقت در آماربرداری و هشدار در مواقع سیل و به طور مشابه برای شبکه های منابع آب زیرزمینی
 • نظارت بر تهیه انواع  گزارش های تحلیلی کاربردی از وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده های مختلف مطالعاتی
 • عملیاتی نمودن برنامه های ابلاغی دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب بر حسب امکانات و اعتبارات مورد نیاز
 • هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت سیاست‌ها و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم
 • هماهنگی لازم با حوزه ستادی جهت تأسیس،‌ تجهیز، به‌روزرسانی و توسعه شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس دستورالعمل‌های ذیربط
 • برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت و کیفیت آب در محدوده‌های مطالعاتی و انجام بررسی‌های اکتشافی
 • برنامه‌ریزی جهت تهیه و بهنگام‌سازی بیلان آب در محدوده‌های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح و بهره گیری در تخصیص منابع آب
 • برنامه‌ریزی جهت بهنگام‌سازی اطلس منابع آب در حوضه‌های آبریز درجه 2 بر اساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب  
 • همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت پیاده کردن سیستم GIS منابع آب
 • تدوین دستورالعمل‌های اجرایی انجام مطالعات پایه منابع آب از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجراء در واحدهای منابع آب شهرستانها
 • برنامه‌ریزی جهت انجام آموز‌ش‌های تخصصی مورد نیاز در راستای ارتقاء توانمندی‌های پرسنل مطالعات پایه منابع آب در کلیه سطوح(تکنسین، کارشناس، متصدی ایستگاههای سطحی وزیرزمینی )
 • نظارت بر تهیه گزارشات (ماهانه،فصلی،سالانه،از وضعیت منابع آب حوزه محل شرکت در چهارچوب محدوده های مطالعاتی استان و مشترک با استانهای مجاور)