سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

آیت الله خامنه ای : اگرمحافظـت غـیرنظامی (پـدافـند غـیرعامل) نباشد، تمامی دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی در یک نصـف روز هدر می رود. پدافند غیرعامل باید همچون شعله ای بلند شود.

 

            اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سمت در کمیته
1 محمد مهدی جوادیان زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل رئیس کمیته
2 علیرضا بقائی نیا رئیس گروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش عضو و دبیر کمیته
3 سیف ا... آقا بیگی - عضو مدعو کمیته
4 جواد محجوبی مدیر حراست عضو کمیته
5 سیدعلیرضا کربلائی اکرمی مدیر دفتر روابط عمومی عضو کمیته
6 محمدحسن رحیمی نسب فرمانده پایگاه بسیج عضو کمیته
7 اکبر باقری پور معاون طرح و توسعه عضو کمیته
8 سید محمد طباطبائی معاون حفاظت و بهره برداری عضو کمیته
9 حسین کوثری معاون برنامه ریزی عضو کمیته
10 فرهاد دهقانی معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی عضو کمیته
11 رضا پیروز بخت مدیر مطالعات مطالعات پایه منابع آب عضو کمیته
12 علی ارمی مدیر دفتر تامین و انتقال آب عضو کمیته