سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

پروژه های در دست اقدام مطالعات پایه منابع آب (1390)

شرح پروژه

اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و اندازه گیری دبی و نمونه برداری از آب منابع انتخابی

خرید 21 دستگاه دیتالاگر درون چاهی

خرید 1 دستگاه سیستم کامل هواشناسی و 10 دستگاه باران سنج 

حصار کشی ایستگاه کلیماتولوژی حلوان

برق رسانی به ایستگاه خرانق

مطالعات طرح تامین و انتقال آبهای غیر متعارف (شور و لب شور) در محدوده های کویری شرق

مطالعات طرح تامین و انتقال آبهای غیر متعارف (شور و لب شور) در محدوده های کویری غرب

مطالعات طرح تامین و انتقال آب شرب از داخل یا خارج حوضه طبس

مدل ریاضی محدوده مطالعاتی  ابرکوه

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی عقدا و بهادران

مطالعات ژئوفیزیک ساغند، اله آباد و دق تل حمید

تعیین شبکه منابع آب انتخابی و انجام اندازه گیری و محاسبات مربوطه

انجام مطالعات ترازیابی و نقشه برداری چاههای مشاهده ای ا له آباد و دق تل حمید

پروژه های آتی مطالعات پایه منابع آب

شرح پروژه

مطالعات ژئوفیزیک عقدا

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی مروست و کویر سیاهکوه

مطالعات شناسائی سفره تحت فشار کویر هرات و مروست