جمعه, 2 فروردین 1398

اطلاعات کلیه قراردادهای دردست اقدام  دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد
ردیف عنوان قرارداد نام و شماره ردیف طرح (درصورتیکه از محل طرح های عمرانی باشد) نام مشاور یا پیمانکار درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1396
1 اندازه گیری منابع انتخابی و چاههای مشاهده ای در سطح استان جاری روداب پایدار 0
2 آماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی شرقی استان یزد طرح احیا و تعادل بخشی1307006104 روداب پایدار 60
3 آماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی غربی استان یزد فارساب صنعت 40
4 نظارت برآماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان یزد آبان رود تدبیر 20
5 مطالعات تکمیلی آبهای غیر متعارف در محدوده مطالعاتی کویر درانجیر  طرح های تامین و انتقال آب1307003122 سرزمین قنات قم 0
6 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033  کنترل توان  
7 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی آبتین  
8 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی آریا سپند  
9 حفاری 6 حلقه چاه پیزومتر آبگونه  
10 لایروبی و مرمت  18 حلقه چاه پیزومتر  آبگونه  
11 حفاری  8حلقه چاه پیزومتر آبگونه  
         
12 مرمت ایستگاه های هواشناسی  الکترونیکی چاه ارت و تابلو شیر برقی جاری آریا سپند مهریز  
13 خرید و نصب دیتالاگر باران سنجی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 سارامین  
14 خرید و نصب و راه اندازی ۱۱ ایستگاه باران و ۴ ایستگاه تبخیر سنجی سیستم های جامع خودکار  
15 ارتقا و پشتیبانی سامانه پایاب جاری کبری سامانه  
16 بسترسازی و احداث دیوار مقطع کنترل طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 توسعه سرای آریا  
17 مرمت و رنگ آمیزی ایستگاه ها طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 تلاش گستران  
18 پشتیبانی از سرور  جاری زرین افزار خراسان  
19 خرید دیتالاگر و سنسورهای هواشناسی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 زرین افزار خراسان  
20 خرید تجهیزات مکانیکی ایستگاههای هواشناسی ایلومنیت  
21 توسعه 4 ایستگاه هواشناسی تلاش گستران