پنجشنبه, 24 آبان 1397

پروژه های در حال اجرا (1390)

 

ردیف

عنوان طرح

عنوان پروژه

نام مشاور یا پیمانکار

1

آبرسانی به طبس

اجرای تصفیه خانه

شرکت فرایند کاو

2

افزایش ظرفیت خط

خرید الکتروموتور

شرکت توربوژنراتور

خرید پمپ و سایر تجهیزات

شرکت پتکو

3

آبرسانی و تامین آب شرب شهرکهای صنعتی

اجرای خط لوله شهرک صنعتی حاجی آباد و صنایع مستقر در مسیر

شرکت یزد گردون

اجرای دو باب مخزن 20000متر مکعبی سنگاوی

 

4

آبرسانی خط دوم زاینده‌رود به یزد

مطالعات مرحله دوم طرح

مهاب قدس

مطالعات نقشه برداری مسیر

مهاب قدس

   

مطالعات ژئوتکنیک

مهاب قدس

5

آبرسانی به ابرکوه

 خط ارتباطی بین مخازن 5000 مترمکعبی ابرکوه

پارت پاریاب

6

ساختمان سد کریت و شبکه آبیاری و زهکشی

تکمیل بند انحرافی سد کریت طبس

اهرام

 
 
 
 
پروژه های آتی
 
 
 
 

ردیف

عنوان پروژه

1

خط انتقال چشمه های دره بید به سد نهرین

2

ساخت مخزن 5000 متر مکعبی در ایرکوه

3

ساخت مخزن 20000 متر مکعبی در مرور

4

آبرسانی به صنایع اطراف شهرک صنعتی جهان آباد میبد