سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی در6 ماهه اول سال 1397

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

--

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

--

3

بستر سازی رودخانه­ها ( رودخانه شوربهاباد)

1 مورد

4

اقدام بمنظور تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 4دستگاه سیستم کامل هواشناسی و 11دستگاه باران سنج دیتالاگر)

15 مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای سنجش آبهای سطحی

220 مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

14 مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

25 مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

--

9

کالیبراسیون ادوات و تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

18 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلابهای اتفاق افتاده

2 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

5 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

50 مورد

14

بررسی و کنترل آمار ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی سطح استان بصورت ماهیانه وسالیانه

74 ایستگاه

15

کنترل بانک اطلاعاتی آبهای سطحی و تصحیح و تکمیل آنها

20000رکورد

16

دریافت آمار و اطلاعات از سیستمهای الکترونیکی و کنترل آنها (13 ایستگاه تبخیرسنجی و12 ایستگاه بارانسنجی )

15 ایستگاه

17

تهیه گزارشهای موردی و تحلیل بارندگی ماهیانه

ماهیانه