سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

گزارش فعالیتهای گروه تلفیق و بیلان مطالعات آب

 

  1. انجام کامل مطالعات ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی در محدوده های هفت گانه حوزه آبریز کویر ابرقو –سیرجان و تصویب گزارشهای نهایی ارائه شده
  2. انجام مطالعات بهنگام سازی اطلس منابع آب حوزه آبریز کویرهای سیاهکوه، ریگ زرین و دق سرخ بطور کامل و تأیید گزارشات نهایی و فایلهای مربوطه توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران
  3. اتمام مطالعات میزان آب برگشتی آبیاری در دشت هرات و ارائه نتایج مطالعات مذکور در روز 31/4/89 در سالن آمفی تئاتر شرکت
  4. هماهنگی های لازم با شرکتهای آب منطقه ای مجاور درخصوص تبادل آمار و اطلاعات در سطح محدوده های مطالعاتی مشترک انجام شده است.
  5. همکاری لازم جهت بهنگام نمودن اطلس منابع آب حوزه های آبریز کویر درانجیر، کویر ابرقو -سیرجان و کویر مرکزی صورت گرفته است. بطوری که آمار و اطلاعات و گزارشات درخواستی مشاورین طرف قرارداد با معرفی کارفرمای مربوطه در اختیار آنها قرار گرفته و گزارشات ارسالی مطالعات اطلس نیز بررسی و اظهارنظر شده است.
  6. اصلاح، تکمیل و به روز نمودن آمار و اطلاعات پایه منابع آب در نرم افزار بانک اطلاعاتی و ارسال به موقع آن به ستاد
  7. انجام آزمایشات EC-CL، کیفیت شیمیایی کامل و بار معلق و رسوب بروی نمونه های آب آبهای سطحی و زیرزمینی
  8. همکاری با شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص پروژه تدقیق حد محدوده های مطالعاتی در حوزه عملکرد شرکت
  9. نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی استان یزد
  10. همکاری در مطالعات طرح جامع آب کشور