جمعه, 2 فروردین 1398

تنها آسیای باقیمانده از 17 آسیاب دایر بر روی قنوات 6 گانه استان است و در فاصله 20 کیلومتری جنوب غرب یزد در شهر تفت قرار دارد و آسیابان 75 ساله این آسیاب و پدرانش هم که به این حرفه مشغول بوده‌اند قدمت آسیاب را بالغ بر 200 سال ذکر نموده‌اند. 

 

 

 

 

آسیاب حال و هوای خاص خود را دارد و در یک نگاه آدمی را مجذوب خود می‌سازد. سادگی آسیاب، صداقت آسیابان، قناعت و عزت نفس مراجعان و بالاخره شکسته شدن سکوت فضای داخل آسیاب با غرش آب که از تنوره به چرخ پره‌های آسیاب برمی‌خورد از جاذبه‌های آسیاب است. دیدن این آثار باقیمانده از زندگی فارغ از دغدغه ماشینی، خالی از لطف نیست.