سه‌شنبه, 2 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

رییس اداره منابع آب حوزه مرکزی شرکت آب منطقه ای یزد :

آغاز دور دوم خاموشی چاه های کشاورزی شهرستان مهریز از 30 دی ماه

محمد حسین باقری درجلسه شورای حفاظت منابع آب مهریز عنوان کرد : دور اول طرح خاموشی چاههای کشاورزی در شهرستان مهریز در تاریخ سوم دی ماه به اتمام رسید و دور دوم آن از...

مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/10/19

مصوبات مورخ 1397/10/19

کمیسیون

مصوبات مورخ 1397/10/24

مصوبات مورخ 1397/10/24

کمیبسیون

مصوبات مورخ 1397/10/17

مصوبات مورخ 1397/10/17

کمیسیون