پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
30/97/21494 حفاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه در غرب استان یزد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/10 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:10

30/97/20798 تجدید مناقصه عمومی خرید و حمل لوله پلی اتیلین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/06 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:33