سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
27866/97/30 الحاقیه شماره سه ،مناقصه سرویس ،نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب به یزد ،خطوط فرعی وچاه های چرخاب مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:42

30/97/15544 الحاقیه شماره دو ،مناقصه سرویس ،نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب به یزد ،خطوط فرعی وچاه های چرخاب مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:35

25979/97/30 فعالیت انجام مطالعات واجرای فعالیت های ایجاد واستقرار بازارهای محلی آب (محدوده مطالعاتی یزد -اردکان ) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/18 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:93

25544/97/30 الحاقیه شماره یک ،مناقصه سرویس ،نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب به یزد ،خطوط فرعی وچاه های چرخاب مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/03

بازدید:45

30/97/25544 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای " سرویس ، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب به یزد ، خطوط فرعی وچاههای چرخاب" مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/22 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:63