جمعه, 6 مرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
9094 الحاقیه شماره یک شرایط مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری -خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف -الحاقیه شماره دو واگذاری امور حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/26

بازدید:38

8569 حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی در منطقه چرخاب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/09 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/21

بازدید:52

8036 واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:69

8036 واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت وتنظیف،آبدارخانه و نگهداری ساختمان و اپراتوری چاهها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:67

واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ،تکثیر،نامه رسانی،دبیرخانه ،ثبت نامه ها ، پاسخگویی به تلفن و ... مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:46

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا