پنجشنبه, 29 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
30/97/15774 خرید ، حمل و تخلیه لوله GRP یک سر کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/19 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/27

بازدید:10

الحاقیه شماره یک مزایده عمومی چهار دستگاه خودرو شماره 97/2 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:22

مزایده عمومی چهار دستگاه خودرو شماره 97/2 مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/31 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:75

30/97/13633 تجدید مناقصه اجرای شبکه 20 کیلو ولت برقرسانی به دو باب مخزن خط میبد - اردکان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:43

اجرای شبکه 20 کیلو ولت برقرسانی به دو باب مخزن خط میبد - اردکان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/27 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:54

احداث 4 باب سوله 30×20 در منطقه چرخاب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/27 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:46